Haqqımızda

<h2 style="font-style:italic"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2000 ci ildən əsası qoyulan Kontur Production - i&ccedil; məkanda, a&ccedil;ıq havada, və biznes m&uuml;əssisələrində yaradıcı reklam qurğularını inkişaf etdirmək məqsədi ilə &ouml;lkənin reklam məhsullarının istehaslı sahəsinə başladı. Kontur Production nəinki Bakı şəhərində hətda&nbsp; m&uuml;xtəlif regionlarda reklam məhsullarının istehsalı sahəsində xidmət g&ouml;stərir.Kontur production ən yenilik&ccedil;i təchizat&ccedil;ı olaraq qalmağa &ccedil;alışır və daim daha da &ouml;nə &ccedil;ıxmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n yeni məhsullar və həll yolları tapır.</span></span></span></h2> <pre> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#c0392b"> &nbsp;</span></span></span></pre> <p>&nbsp;</p>
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.