GZM 3202 seriyası - çap məhsullarında yüksək sürətlə keyfiyyətli və ekonom şəkildə  müxtəlif ticarət və sərgi mərkəzləri, stadionlar, bazarlar üçün afişa plakatları, hər hansı bir mürəkkəbliyin xarici və daxili qrafiklərinin istehsalını təmin edir.